Reverting changesets: 144440612
Comment: nazwy rodzajowe piszemy małą literą
User: maro21
Added: 25.11.2023

Status: done
Changeset: 144442909

To queue